Tage diễn ‘Lớp 13’ ở khai giảng trường N, bị giáo viên đuổi học? | 84GRND

todayJuly 16, 2021 8

Season 5Talkshow

share close

Chuyên mục 84GRND hỏi, Tage trả lời xin được phép bắt đầu 😜

Special thanks to LG for sponsoring SFTU Season 5 and hyping us up with LG Tone Free and LG XboomGo. Check out these cool gears at:

🔥 LG XBOOMGo PL7: http://bit.ly/THOI_BUNG_KHI_CHAT​​

🔥 LG TONE Free FN7: http://bit.ly/TAI_NGHE

Tage:

https://www.facebook.com/Tagetruemilk

Đọc bài viết của 84GRND về Tage ngay tại đây: https://84grnd.vn/tage-hot-boy-lop-13…

Bản quyền video thuộc về 84GRND, vui lòng không reupload.

Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ email info@playgroundstudio.asia

#Tage #LGXboomGo #LGToneFree #ChatAmChoMoiGuNhac #EveryoneDeservesBetterMusic #84GRND #SFTU

đăng ký ngay bây giờ

Nội dung mỗi tuần và ưu đãi độc quyền chỉ dành cho thành viên!